Bolig

Sales EnablementSales Enablement

Salgsaktiveringsapp

Salgsaktivering eller sales enablement er den iterative prosessen med å gi bedriftens salgsteam ressursene de trenger for å fullføre flere avtaler. Disse salgsaktiveringsressursene kan inkludere innhold, verktøy, kunnskap og informasjon for å effektivt selge produktet eller tjenesten din til kunder ved hjelp av en salgsaktiveringsapp.

Utvikling av apper for Android
I dag er sales enablement apper et veldig viktig verktøy som mange bedrifter benytter seg av. De gir leverandøren muligheten til å være i konstant kontakt med sine kunder, da Appen er et enkelt klikk unna. Det finnes mange forskjellige typer apper, og det er mange ting du bør vurdere når du utvikler en app.
Du må blant annet velge hvilken apputvikling plattform den skal publiseres på. Du kan velge Apputvikling, som fungerer på tvers av plattformer, men du kan også velge en App som kun er utviklet for én plattform, for eksempel Androider. Når Appen kun skal utvikles for én plattform, er det litt lettere å sikre at Appen fungerer helt optimalt. Det trenger heller ikke være til hinder å bare velge plattform. Det kan være at ens kunder hovedsakelig bruker Android, og på denne måten kan du nå de fleste kundene med en fantastisk App.

Hybrid app
Velger du å utvikle en App for produktet du leverer, så er det mange hensyn du må igjennom. Du må blant annet velge hvilken type App du ønsker. Du kan for eksempel velge å få utviklet en hybrid App. En hybrid-app er, i motsetning til en innebygd app, kompatibel mellom de ulike plattformene.

Det vil si at det fungerer på iOS, Android og Windows. Ved å velge en hybrid-app kan du nå alle forbrukere, uansett hvilke enheter de måtte bruke. Hvis du ønsker å nå en bred målgruppe, kan en hybrid-app godt være veien videre.