Bolig

Sales EnablementSales Enablement

Försäljningsaktiveringsapp

Försäljningsaktivering eller sales enablement är den iterativa processen att ge ditt företags säljteam de resurser de behöver för att slutföra flera avtal. Dessa säljaktiveringsresurser kan inkludera innehåll, verktyg, kunskap och information för att effektivt sälja din produkt eller tjänst till kunder med hjälp av en säljaktiveringsapp.

Utveckling av appar för Android
Idag är sales enablement appar ett riktigt viktigt verktyg som många företag använder sig av. De ger leverantören möjlighet att ha ständig kontakt med sina kunder, då appen är ett enda klick bort. Det finns många olika typer av appar, och det finns många saker att tänka på när du utvecklar en app.

Du måste bland annat välja vilken app utveckling plattform den ska publiceras på. Du kan välja Apputveckling, som fungerar över plattformar, men du kan också välja en App som endast är utvecklad för en plattform, till exempel Androids. När Appen bara behöver utvecklas för en plattform är det lite lättare att säkerställa att Appen fungerar helt optimalt. Det behöver inte heller vara ett hinder att bara välja plattform. Det kan vara så att ens kunder främst använder Android och på så sätt kan du nå de flesta kunder med en fantastisk App.

Hybrid app
Om du väljer att utveckla en app för den produkt du tillhandahåller, så finns det många överväganden som du måste gå igenom. Du måste bland annat välja vilken typ av App du vill ha. Du kan till exempel välja att få en hybridapp utvecklad. En hybridapp är, till skillnad från en inbyggd app, kompatibel mellan de olika plattformarna.

Det vill säga, det fungerar på iOS, Android och Windows. Genom att välja en hybridapp kan du nå alla konsumenter, oavsett vilka enheter de använder. Om du vill nå en bred målgrupp så kan en hybridapp mycket väl vara vägen framåt.